چابهار رزرو تور چابهار رزرو اقامت در چابهار تفریحات دریایی در چابهار موج سواری در چابهار
05435337581 : هتل آپارتمان شوهاز
05435330032 : رزرو تور
آیتم های چهار تایی

موارد قابل بررسی

راجع به هر موضوعی
به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید
ادامه...

درباره سایت چه می دانید

آنچه باید بدانید...
به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید
ادامه...

گیزده دانستنی ها

دانستنی های علمی
به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید
ادامه...

اجزا اصلی وب

وب سایت ها چه اجزایی دارند؟
به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید
ادامه...

Tour Reservation in Chabahar

Enter your details in the form provided, choose your tour and we'll contact you to finalize your booking.

Full Name: 


WhatsApp Number or Email:


Tour date 


Your Place of Residence in Chabahar:


Number of People:


Need a tour leader?   Yes         No


All tours are from 7 in the morning to Sunset.
Choose your tour from the options below:

Chabahar City Tour

Tomb of Sayed Gholam Rasoul, Big Sea, Mowjfeshaan (Big Waves), Local Museum of Chabahar, Crocodile Lake Chabahar Traditional Bazar, Mall of Kiosks, Plus Tis historical village including: Portuguese Castles, Banmasity Caves, Jinn’s Cemetry, Tis Historical Mosque, and Plateau Beach.

 One-day Tang and Darak Tour

Darak Village incudes: The Beach, Coincidence of the Sea and the Palm Desert, Amazing Sunset of Darak.
Tang Village includes: Fishing Wharf of Tang, Coincidence of the Sea and the Desert, Gelfeshan, and Anjir-e Ma’abed (Sacred Fig Tree).

 One-day Gwadar Tour

Ramin Wharf, Lipar Pink Lake, Anjir-e Ma’abed (Sacred Fig Tree), Turtles Beach, Martian Mountains, Beris Wharf and Valley, Pasabandar Beaches, Satan Island, Hara Forests, Gwadar Gulf of Dolphins, Amazing Sunset of Beris Old Village.

 Gando Tour
If you are interested in Wildlife, Gando is a perfect place for you to visit. 90 kilometers far from Chabahar in the southeast, Bahookalat river provides a habitat for the Iranian crocodiles in particular that the local Baluchi people call them Gando.

Konarak Tour
  Pozm-e Tiyab Beach and The Fishing Port, Tanakora Mall
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ