چابهار رزرو تور چابهار رزرو اقامت در چابهار تفریحات دریایی در چابهار موج سواری در چابهار
05435337581 : هتل آپارتمان شوهاز
05435330032 : رزرو تور
بنجو

بنجو در اجرای غزل خوانی در محافل اهل طریقت درمنطقه دهک و همچنین پیرآباد ساز بنجو نیز حضوردارد.بنجو از سازهایی است که از حوزه تمدنی جنوب هندوستان (کارناتیک ) و درمنتهی الیه شعاع جنوب غربی آن منطقه ،به بلوچستان آورده شده است .

بنجو ساز منحصر به فردی در میان خانواده سازهای اقوام ایرانی نیز هست . این ساز تنها ساز زهی مضرابی کلاویه دار است . بنجو 6سیم و30 کلاویه دارد.کلاویه ها به شکل دکمه های فلزی دایره هستند . 17کلاویه ازمجموع 30 کلاویه بنجو اصلی و مابقی کلاویه های کوچک فرعی هستند .از 6وتر بنجو 2وتر اصلی و بقیه نقش واخوان دارند . بنجو دارای یک جعبه طنینی نسبتا کشیده ودراز است .این جعبه درمقطع سیم گیر عرض بیشتری دارد و در قسمت دیگر و مقطع گوشه ها دارای عرض کمتر است .بر روی جعبه طنینی صفحه چوبی قراردارد و درقسمتی که محل نواختن مضراب است،سوراخی به شکل بیضی ،دایره یا قطره ایجاد کرده اند که در تشدید صدا و کیفیت صدای بنجو اهمیت دارد .خرک حدودا میان سیم گیر و سوراخ روی صفحه قراردارد .بنجو 6وتر دارد که از یک طرف به سیم گیر و از طرف دیگر پس از عبور از روی خرک دور گوشه ها پیچیده می شوند . روی صفحه بنجو یک تکه چوب نسبتا طویل به عنوان پایه برای پرده ها و شیطانک اصلی تعبیه شده است . پره ها و شیطانک اصلی روی این چوب و در شیارهایی قرار می گیرند . برای هر پرده یک دکمه یا یک شستی وجود دارد . با فشار دکمه بازو تیغه فلزی با وترها برخورد می کند وآنها را به یکی از پرده ها می چسباند .ترتیب قرارگرفتن شستی ها درزیر دست چپ نوازنده همانند کلاویه های پیانو است

.  

نظرات کاربران
ارسال نظر
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ