چابهار رزرو تور چابهار رزرو اقامت در چابهار تفریحات دریایی در چابهار موج سواری در چابهار
05435337581 : هتل آپارتمان شوهاز
05435330032 : رزرو تور
آیتم های چهار تایی

موارد قابل بررسی

راجع به هر موضوعی
به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید
ادامه...

درباره سایت چه می دانید

آنچه باید بدانید...
به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید
ادامه...

گیزده دانستنی ها

دانستنی های علمی
به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید
ادامه...

اجزا اصلی وب

وب سایت ها چه اجزایی دارند؟
به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید
ادامه...

اماکن تفریحی کتیج

بخش کتیج ازنظرمکان های تفریحی وجاذبه های گردشگری دارای پتانسیل بالایی است که ازاین بین می توان به رودخانه دراگو ، منطقه گردشگری مردوزمان ، منطقه گردشگری بنگر ، قبرستان تاریخی دشت شهیدان ، منطقه گردشگری تائچک ، بنای قدیمی ساروچ ، کوه های پورگ وسفیدسر ، منطقه گردشگری درجگان ، ‏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﺑﺎﻍ ﻫﺎﯼ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮﯼ ﺩﺭ ‏ ‏ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ‏» ﺍﺷﺎﺭﻩﮐﺮﺩ. ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﮐﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﮐﺘﯿﭻ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯﺟﺎﺫﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺗﻤﺎﻡ ﻓﺼﻮﻝ ﺳﺎﻝ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺣﺘﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﺯﺩﯾﮕﺮ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﻫﺎﯼ کتیج ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﺳﻨﺘﯽ ﻭ ﺭﺍﯾﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥﺩﭼﺎﺭ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺁﯾﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﻋﺰﺍ، ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺗﻮﻟﺪﻓﺮﺯﻧﺪ، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ، ﺩﻫﻞ ﻭ ﺳﺮﻧﺎ ﻭ .... ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺁﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

بخش کتیج ازنظرمکان های تفریحی وجاذبه های گردشگری دارای پتانسیل بالایی است که ازاین بین می توان به رودخانه دراگو ، منطقه گردشگری مردوزمان ، منطقه گردشگری بنگر ، قبرستان تاریخی دشت شهیدان ، منطقه گردشگری تائچک ، بنای قدیمی ساروچ ، کوه های پورگ وسفیدسر ، منطقه گردشگری درجگان ، ‏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﺑﺎﻍ ﻫﺎﯼ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮﯼ ﺩﺭ ‏ ‏ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ‏» ﺍﺷﺎﺭﻩﮐﺮﺩ. ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﮐﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﮐﺘﯿﭻ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯﺟﺎﺫﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺗﻤﺎﻡ ﻓﺼﻮﻝ ﺳﺎﻝ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺣﺘﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﺯﺩﯾﮕﺮ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﻫﺎﯼ کتیج ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﺳﻨﺘﯽ ﻭ ﺭﺍﯾﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥﺩﭼﺎﺭ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺁﯾﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﻋﺰﺍ، ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺗﻮﻟﺪﻓﺮﺯﻧﺪ، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ، ﺩﻫﻞ ﻭ ﺳﺮﻧﺎ ﻭ .... ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺁﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ