09151401409

بانک ملت


شماره حسابگری:۴۷۴۴۹
استان:سیستان و بلوچستان
شهرستان:چابهار
مدیریت شعب:استان سیستان و بلوچستان
کدارتباطی:۰۵۴
تلفن رییس شعبه:۳۵۳۳۰۳۳۰
تلفن معاون:۳۵۳۳۲۳۴۰
تلفن سپرده و خدمات:۳۵۳۳۲۳۴۲
تلفن اعتبارات:۳۵۳۴۰۳۳۲
نمابر:۳۵۳۳۲۳۴۰
کدپستی:۹۹۷۱۶۱۳۷۵۵
نشانی:بلوار صیاد، جنب بیمه ایران

 

نظرات کاربران
ارسال نظر