چابهار سیستان و بلوچستان شوهاز وب سایت چابهار و مرجع گردشگری سیستان و بلوچستان

       09151401409

آزمایشگاه بهار
آدرس:چابهار بیمارستان سینا طیقه اول

انجام کلیه آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی
مدیریت : دکتر بهزاد ترکمانی پور
نظرات کاربران
ارسال نظر