اقامت در چابهار رزرو هتل در چابهار چابهار گردی تور چابهار جاذبه های دیدنی چابهار سرمایه گذاری در چابهار خرید از چابهار منطقه آزاد چابهار اخبار چابهارساحل درک  رزرو تور درک چابهار

  ارتباط با مدیرسایت 09151401409

رباب

رباب سازی است که در مناطق دیگری در بلوچستان همچون مناطق سرحدی و نیزدر سیستان و همچنین در مناطقی پراکنده از بلوچستان ،پاکستان و تاجیکستان رواج دارد . اما مهمترین کانون سنت رباب نوازی مکتب هرات افغانستان است .

 ساز رباب را معروفترین آلت موسیقی اصیل افغانستان می دانند . رباب دراجرای انواع موسیقی محفلی یا مقام های رایج موسیقی افغانستان رواج دارد .در سیستان نیز رباب تابع فرهنگ موسیقی سیستان درانواع موسیقی محفلی و بزمی آن منطقه است اما در بلوچستان سه نوع رباب وجود دارد که یک نوع آن خاص محفل ذکر است. رباب پنج تارکه درروستای پیرآباد سراوان وجود دارد،تنها درمحفل ذکر این منطقه و نزد محمد جان به اجرا در می آید. دورباب دیگر در بلوچستان یکی رباب موسوم به هجده تار است که در اجرای محفل ذکر و نیزسایر مقامهای رایج در موسیقی بلوچستان حضوردارد که به جرائت می توان گفت که ابولقاسم حسینی نژاد از بهترینها در نوازندگی این ساز است .رباب دیگر را شاه رباب می گویند که در مشاهدات نگارنده در اجراهای محافل ذکر منطقه سراوان دیده نشده است.غیر از رباب پنچ تارکه تنها یک نمونه در روستای پیرآباد وجود دارد و از سابقه ساخت آن اطلاعی دردست نیست .سایر، رباب ها، در پیشاور پاکستان ،قندهار ونیزدر لاهور ساخته می شود

نظرات کاربران
ارسال نظر