09151401409                             دانلود اپلیکیشن اندروید 
دبستان ایت الله طالقانی
این بنا که مربوط به دوره پهلوی اول است، در سالهای 1314تا 1318 هجری شمسی ساخته شده است از خصو صیات بارز این بنا رواق های زیبا و سقف های گنبدی و تزئینات آجری است.
نظرات کاربران
ارسال نظر