09151401409                             دانلود اپلیکیشن اندروید 
فرش خزه ها
نقش فرش هایی از جنس خزه بر صخره های سواحل زیبای چابهار
فرش خزه‌ها از دیگر پدیده‌های طبیعی و ژئوتوریسمی منطقه هستند که به وفور در امتداد ساحل دیده می‌شوند؛ این پدیده‌ها متأثر از فرسایش شیمیایی وفیزیکی است که طی هزاران سال به وجود آمده اند.

تلفیق رنگ سبز تند و پررنگ با آبی دریا در تلا لو خورشید بی شک از زیباترین تابلوهای هستی است که نسیم وزان از دریا شور دیدن آن را مضاعف می‌سازد.فرش خزه‌ها در واقع گل سنگ هایی هستند که شامل جلبک‌ها و قارچ‌ها می باشند، فرش خزه‌ها را صبح زود و در هنگام جزر بر روی ساحل صخره ای می‌توان مشاهده کرد.شرایط مناسب زیستی خزه‌ها و جلبک‌های آب شور در وفور مواد مغذی، این پدیده زیبا و منحصر به فرد را بوجود آورده است؛ دیدن ده‌ها مترمربع جلبک و پای برهنه بر روی آنها قدم زدن تجربه ای متفاوت است.

 

نظرات کاربران
ارسال نظر