09151401409

بازار سنتی چابهار
آدرس:خیابان امام، ربروی درمانگاه سینا، پل عابر پیاده.

بازار سنتی چابهار از بازارهای قدیمی است که در آن صنایع دستی مثل سوزن دوزی و لوازم مورد نیاز آن، پارچه های مناسب برای لباس های هندی و پاکستانی، کاموای کیلویی و اسباب بازی ارائه می گردد

نظرات کاربران
ارسال نظر