09151401409                             دانلود اپلیکیشن اندروید 
خلیج چابهار
خلیج یا کندابیا «شاخاب» بخشی از دریا است که در خشکی پیش رفته باشد؛ یا به سخنی دیگر به پیشروی آب در خشکی، کنداب گویند. در فارسی «شاخاب»، «شاخابه» و «شاخاوه» هم گفته شده است.

یکی از زیباترین خلیج های طبیعی ایران با شکلی شبیه نعل ، خلیج چابهارکه محل تلاقی زمین دریا و آفتاب است. در این نقطه از شهر شما می توانید نمای زیبایی از غروب خورشید در دریا را با نمایی از کشتی های فعال باری و مسافری داشته باشید.

 

نظرات کاربران
ارسال نظر