چابهار سیستان و بلوچستان شوهاز وب سایت چابهار و مرجع گردشگری سیستان و بلوچستان

       09151401409

کالایی درج نشده است

شهرستان قصرقند

شهرستان قصرقند در جنوب بلوچستان قرار دارد. ارتفاع شهرستان از سطح ابهای ازاد دنیا ۵۰۳ متر، مساحت آن ۶۱۱۰ کیلومترمربع و جمعیت شهرستان ۵۹۵۰۴ نفر می باشد. شهرستان قصرقند دارای شرایط اقلیمی گرم و نیمه مرطوب است. این

شهرستان از شرایط بسیار ایده آل آب و هوایی برای گردشگران برخوردار است. قرار گیری شهرستان در مسیر مسیل رودخانه کاجو سبب شده در بخشی هایی از سطح شهرستان در ایام گرم تابستان نیز محیطی مساعد برای گردشگران و اهالی فراهم گردد.

شهرستان قصرقند دارای سه بخش مرکزی ،ساربوک و تَلَنگ است.