چابهار سیستان و بلوچستان شوهاز وب سایت چابهار و مرجع گردشگری سیستان و بلوچستان

  ارتباط با مدیرسایت 09151401409

کالاهای گروهخرید پوشاک از پاساژ فردوس چابهار

پوشاک یوسف

آدرس: مجتمع فردوس طبقه همکف واحد 130
شماره تماس :9151491050

پوشاک حمید

آدرس : پاساژفردوس طبقه همکف واحد 144
شماره تماس :09159402126

پوشاک عامر

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد
شماره تماس : 09155459111

پوشاک عرفان

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 96
شماره تماس : 09361902315


پوشاک وصال

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 25
شماره تماس : 09151491334


بازرگانی کیف دانش

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 186
شماره تماس : 09151955538


بازرگانی خرازی محبت

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 145
شماره تماس : 09152807005