چابهار سیستان و بلوچستان شوهاز وب سایت چابهار و مرجع گردشگری سیستان و بلوچستان

  ارتباط با مدیرسایت 09151401409

کالاهای گروهخرید لوازم خانگی از پاساژ فردوس چابهار

فروشگاه لوازم خانگی الماس فردوس

آدرس
شعبه 1 : مجتمع فردوس طبقه بالا 308
شعبه 2: مجتمع فردوس طبقه بالا 307
شعبه 3: مجتمع فردوس طبقه بالا 306
شعبه 4: مجتمع فردوس طبقه همکف 61

فروشگاه بلورجات

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 154
شماره تماس : 09173822865


شرکت ارشین

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 186
شماره تماس : 09151955770


شرکت پتو خالد

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 108
شماره تماس : 09153458224


شرکت لوازم خانگی سایه گستر

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 119
شماره تماس : 09151955449


بازرگانی لوازم خانگی سرای نور

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 193
شماره تماس : 09376599069


شرکت ظروف سیاوش

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 178
شماره تماس : 09155437122


لوازم خانگی نگین فردوس

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 93
شماره تماس : 09159946997


فروشگاه پاسارگاد

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد169
شماره تماس : 09354130082


فروشگاه بلورجات رومانس

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 202
شماره تماس : 09159974983


فروشگاه لوازم خانگی سعید

آدرس: پاساژ فردوس طبقه بالا شعبه یک واحد 309 شعبه 2 واحد 311
شماره تماس : 09100972437


فروشگاه لوازم خانگی کاخ

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 115
شماره تماس : 09359403607


فروشگاه لوازم خانگی وحدت

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 18
شماره تماس : 09171807187


فروشگاه لوازم خانگی ویشکا

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 177
شماره تماس : 09121959965


لوازم خانگی شیخان

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 170
شماره تماس : 09120984496


لوازم خانگی عبدی

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 160
شماره تماس : 09173313754