چابهار سیستان و بلوچستان شوهاز وب سایت چابهار و مرجع گردشگری سیستان و بلوچستان

  ارتباط با مدیرسایت 09151401409

کالاهای گروهخرید پوشاک از پاساژ فردوس چابهار

پوشاک یوسف

آدرس: مجتمع فردوس طبقه همکف واحد 130
شماره تماس :9151491050

ابزارالات بلانوش

آدرس : مجتمع فردوس طبقه همگف واحد 90
شماره تماس:09158455721

ابزار اهورا

آدرس: مجتمع فردوس ، زیرزمین واحد 162
تلفن : 09172541225

فروشگاه لوازم خانگی الماس فردوس

آدرس
شعبه 1 : مجتمع فردوس طبقه بالا 308
شعبه 2: مجتمع فردوس طبقه بالا 307
شعبه 3: مجتمع فردوس طبقه بالا 306
شعبه 4: مجتمع فردوس طبقه همکف 61

پاپوش سن سون

آدرس : پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 89
شماره تماس : 09132496466

پوشاک حمید

آدرس : پاساژفردوس طبقه همکف واحد 144
شماره تماس :09159402126

پوشاک عامر

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد
شماره تماس : 09155459111

پوشاک عرفان

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 96
شماره تماس : 09361902315


پوشاک وصال

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 25
شماره تماس : 09151491334


چای سوفیا

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 176
شماره تماس : 09159973945

176 زیرزمین چای سوفیا 9159973945 چای

فروشگاه بلورجات

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 154
شماره تماس : 09173822865


دنیای اسباب بازی

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 23
شماره تماس : 9395486255


شرکت ارشین

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 186
شماره تماس : 09151955770


شرکت انواری

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 182
شماره تماس : 09151450264


شرکت اسباب بازی ترنج

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 81
شماره تماس : 09155416238


شرکت پتو خالد

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 108
شماره تماس : 09153458224


بازرگانی کیف دانش

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 186
شماره تماس : 09151955538


شرکت لوازم خانگی سایه گستر

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 119
شماره تماس : 09151955449


بازرگانی لوازم خانگی سرای نور

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 193
شماره تماس : 09376599069


شرکت ظروف سیاوش

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 178
شماره تماس : 09155437122


شرکت اسباب بازی عرفان

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 87
شماره تماس : 09156758509


بازرگانی خرازی محبت

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 145
شماره تماس : 09152807005


لوازم خانگی نگین فردوس

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 93
شماره تماس : 09159946997


عطرسارا

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 149
شماره تماس : 09367517410


عطر ریحان

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 168
شماره تماس : 09114012093

168 زیرزمین عطر ریحان 9114012093 ارایشی

عطرلالیک

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 152
شماره تماس : 09363123970


کفش بادپر

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 157
شماره تماس : 09155450047


فروشگاه پاسارگاد

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد169
شماره تماس : 09354130082


فروشگاه اسباب بازی حامد

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد24
شماره تماس : 09373557225


فروشگاه بلورجات رومانس

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 202
شماره تماس : 09159974983


فروشگاه لوازم خانگی سعید

آدرس: پاساژ فردوس طبقه بالا شعبه یک واحد 309 شعبه 2 واحد 311
شماره تماس : 09100972437


فروشگاه لوازم خانگی کاخ

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 115
شماره تماس : 09359403607


فروشگاه لوازم خانگی وحدت

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 18
شماره تماس : 09171807187


فروشگاه لوازم خانگی ویشکا

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 177
شماره تماس : 09121959965


کفش فروشی

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 85
شماره تماس 09152952820


کلبه شکار

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 159
شماره تماس : 09171359610


گالری مارک

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 98
شماره تماس : 09903451101


لوازم خانگی شیخان

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 170
شماره تماس : 09120984496


لوازم خانگی عبدی

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 160
شماره تماس : 09173313754


موادغذایی سجاد

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 171
شماره تماس : 09178726349


ادویه جات هندی مهاجر

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 190
شماره تماس : 09152760432


پوشاک ارض الهدیا

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه اول واحد 220
شماره تماس : 09155453184


ارایشی اکسیر زیبایی

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه همکف واحد 17
شماره تماس : 09132468936


پوشاک اساک جامه

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه اول واحد 202
شماره تماس : 09153457728


ارایشی عطر نود

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه همکف
شعبه یک واحد 101
شعبه دو واحد 41
شعبه سه واحد 102
شعبه چهارواحد 110
شماره تماس : 09159954632


فروشگاه لوازم خانگی دسینی

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه همکف شعبه 1 واحد 400
شعبه 2 واحد 39
شماره تماس : 09178485089


مواد غذایی امیر مارکت

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه همکف واحد 42
شماره تماس : 05435313703


پوشاک بوتیک جوان

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه همکف واحد 97
شماره تماس : 09155453347


بورس پوشاک زنانه

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه اول واحد 269
شماره تماس : 09377703071


پتو چایش

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه همکف واحد 11
شماره تماس : 09159936829


پوشاک حیدری

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه اول واحد 228
شماره تماس : 09151951882


پوشاک ساحل

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه همکف واحد 85
شماره تماس : 09159450326


پوشاک شقایق

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه همکف واحد 45
شماره تماس : 09151950318


پوشاک بچگانه زنانه پوشاک شیک پوشان

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه اول واحد 209
شماره تماس : 09153459850


لوازم خانگی خلیج گواتر

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه همکف واحد 10
شماره تماس : 09151957078


لوازم خانگی سون استار

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه همکف واحد 56
شماره تماس : 09151950727


شال وتونیک هند

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه اول واحد 278
شماره تماس :09120870282


کیف شرکت حامد

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه همکف واحد 51
شماره تماس : 09151955818


شرکت بلوریجات کارپویا

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه همکف واحد 7
شماره تماس : 09151450178


فروشگاه لوازم آرایشی لایک

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه همکف واحد 100
شماره تماس : 09153452203


عطریلدا

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه همکف واحد 5
شماره تماس : 09153458455


کریستال ایرنا

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه همکف واحد 49
شماره تماس : 09153459186


فروشگاه بادی

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه همکف واحد 48
شماره تماس : 09153459186


لوازم برقی براون

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه همکف واحد 96
شماره تماس : 09153450813


اسباب بازی و دوجرخه فروشگاه تانیا

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه اول واحد 272
شماره تماس : 09216059545


کفش خلیج فارس

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه همکف واحد 47
شماره تماس : 05435312016


فروشگاه لوازم خانگی دلمونتی

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه همکف واحد 38
شماره تماس : 09153454583


ارایشی و برقی فروشگاه صداقت

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه همکف واحد 3و4
شماره تماس : 09031491040


کفش امین

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه همکف واحد 12
شماره تماس : 09152958829


لوازم خانگی کورس

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه همکف واحد 9
شماره تماس : 09215812370


قصر بلوره نویان

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه همکف واحد 18
شماره تماس : 09150360353


پتو قصر نوید

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه همکف واحد 14
شماره تماس : 09159463295


لوازم خاتگی 90

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه همکف واحد 103
شماره تماس : 09155459548


سیسمونی ارض الهدیا

آدرس: پاساژ صالحیار طبقه اول واحد 211
شماره تماس : 09153459850