چابهار سیستان و بلوچستان شوهاز وب سایت چابهار و مرجع گردشگری سیستان و بلوچستان

  ارتباط با مدیرسایت 09151401409

کالاهای گروهخرید پوشاک از پاساژ فردوس چابهار

پوشاک یوسف

آدرس: مجتمع فردوس طبقه همکف واحد 130
شماره تماس :9151491050

ابزارالات بلانوش

آدرس : مجتمع فردوس طبقه همگف واحد 90
شماره تماس:09158455721

ابزار اهورا

آدرس: مجتمع فردوس ، زیرزمین واحد 162
تلفن : 09172541225

فروشگاه لوازم خانگی الماس فردوس

آدرس
شعبه 1 : مجتمع فردوس طبقه بالا 308
شعبه 2: مجتمع فردوس طبقه بالا 307
شعبه 3: مجتمع فردوس طبقه بالا 306
شعبه 4: مجتمع فردوس طبقه همکف 61

پاپوش سن سون

آدرس : پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 89
شماره تماس : 09132496466

پوشاک حمید

آدرس : پاساژفردوس طبقه همکف واحد 144
شماره تماس :09159402126

پوشاک عامر

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد
شماره تماس : 09155459111

پوشاک عرفان

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 96
شماره تماس : 09361902315


پوشاک وصال

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 25
شماره تماس : 09151491334


چای سوفیا

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 176
شماره تماس : 09159973945

176 زیرزمین چای سوفیا 9159973945 چای

فروشگاه بلورجات

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 154
شماره تماس : 09173822865


دنیای اسباب بازی

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 23
شماره تماس : 9395486255


شرکت ارشین

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 186
شماره تماس : 09151955770


شرکت انواری

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 182
شماره تماس : 09151450264


شرکت اسباب بازی ترنج

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 81
شماره تماس : 09155416238


شرکت پتو خالد

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 108
شماره تماس : 09153458224


بازرگانی کیف دانش

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 186
شماره تماس : 09151955538


شرکت لوازم خانگی سایه گستر

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 119
شماره تماس : 09151955449


بازرگانی لوازم خانگی سرای نور

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 193
شماره تماس : 09376599069


شرکت ظروف سیاوش

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 178
شماره تماس : 09155437122


شرکت اسباب بازی عرفان

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 87
شماره تماس : 09156758509


بازرگانی خرازی محبت

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 145
شماره تماس : 09152807005


لوازم خانگی نگین فردوس

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 93
شماره تماس : 09159946997


عطرسارا

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 149
شماره تماس : 09367517410


عطر ریحان

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 168
شماره تماس : 09114012093

168 زیرزمین عطر ریحان 9114012093 ارایشی

عطرلالیک

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 152
شماره تماس : 09363123970


کفش بادپر

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 157
شماره تماس : 09155450047


فروشگاه پاسارگاد

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد169
شماره تماس : 09354130082


فروشگاه اسباب بازی حامد

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد24
شماره تماس : 09373557225


فروشگاه بلورجات رومانس

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 202
شماره تماس : 09159974983


فروشگاه لوازم خانگی سعید

آدرس: پاساژ فردوس طبقه بالا شعبه یک واحد 309 شعبه 2 واحد 311
شماره تماس : 09100972437


فروشگاه لوازم خانگی کاخ

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 115
شماره تماس : 09359403607


فروشگاه لوازم خانگی وحدت

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 18
شماره تماس : 09171807187


فروشگاه لوازم خانگی ویشکا

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 177
شماره تماس : 09121959965


کفش فروشی

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 85
شماره تماس 09152952820


کلبه شکار

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 159
شماره تماس : 09171359610


گالری مارک

آدرس: پاساژ فردوس طبقه همکف واحد 98
شماره تماس : 09903451101


لوازم خانگی شیخان

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 170
شماره تماس : 09120984496


لوازم خانگی عبدی

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 160
شماره تماس : 09173313754


موادغذایی سجاد

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 171
شماره تماس : 09178726349


ادویه جات هندی مهاجر

آدرس: پاساژ فردوس زیرزمین واحد 190
شماره تماس : 09152760432