09151401409

کالاهای گروهاقامت زاهدان

هتل امین

تعداد اتاق :۳۸
تعداد تخت : ۸۰

هتل صالح

تعداد اتاق : ۳۹
تعداد تخت :۷۶

هتل استقلال

هتل استقلال یکی از هتل های بزرگ شهر زاهدان است.
شماره تماس : ۵ - ۳۳۲۳۸۰۵۲ - ۰۵۴
تعداد اتاق 38
تعداد تخت : 80