چابهار سیستان و بلوچستان شوهاز وب سایت چابهار و مرجع گردشگری سیستان و بلوچستان

       09151401409

کالاهای گروهاقامت ایرانشهر

هتل قصر

تعداد اتاق : ۲۶
تعداد تخت :۵۲